Okolica

osrodek-74
osrodek-73
osrodek-77
osrodek-5
osrodek-72
osrodek-74 osrodek-73 osrodek-77 osrodek-5 osrodek-72

Ośrodek w Korzkwi znajduje się na południowo-wschodnim krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Usytuowany 15 km na północny-zachód od Krakowa, stanowi doskonałą bazę wypadową do ważnych punktów na mapie województwa małopolskiego, i tak:

  • Korzkiew - Kraków: 15 km
  • Korzkiew - AquaPark Kraków 13 km
  • Korzkiew - Port Lotniczy Kraków-Balice 10 km
  • Korzkiew - Wadowice: 65 km
  • Korzkiew - EnergyLandia 55 km
  • Korzkiew - Wieliczka: 41 km
  • Korzkiew - Oświęcim: 66 km
  • Korzkiew - Zakopane 96 km

 

Ośrodek położony jest na terenie Korzkiewskiego Parku Kulturowego, który swym zasięgiem obejmuje również wzgórze zamkowe, park w Korzkwi oraz całą wieś i okolicę. Na wzgórzu, tuż obok Ośrodka wznosi się Zamek Korzkiew - warownia rycerska z XIV wieku. W ostatnich latach poddawany jest on pracom konserwacyjnym oraz rekonstrukcyjnym . Stanowi doskonały punkt widokowy, a także jest miejscem gdzie w średniowieczne mury wkrada się nowoczesność, potęgując efekt historycznych walorów. Jednak to nie jedyny zamek na sąsiadującym z Ośrodkiem terenie. Kolejnymi budowlami są ruiny zamku w Ojcowie oraz zamek w Pieskowej Skale należący w Polsce do najcenniejszych pomników architektury renesansowej.

Opisywany obszar należy do Szklaku Orlich Gniazd, czyli jednego z najbardziej znanych szlaków w Polsce, którego nazwa pochodzi od zamków górujących nad otaczającym terenem na podobieństwo orlich gniazd.

Jest to fantastyczna propozycja dla amatorów pieszych lub rowerowych wycieczek


Atrakcje usytuowane w obrębie gminy, w której znajduje się Ośrodek w Korzkwi

Ojcowski Park Narodowy

Jedyny na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i jednocześnie powierzchniowo najmniejszy w Polsce Park Narodowy. Mimo tego zaliczany do najpiękniejszych krajobrazowo i najcenniejszych przyrodniczo w kraju. Został utworzony 14 stycznia 1956 (jako szósty w Polsce park narodowy) w celu ochrony naturalnego krajobrazu doliny Prądnika. Ojcowski Park Narodowy obejmuje środkową część Doliny Prądnika o długości 12 km (od Pieskowej Skały do Prądnika Korzkiewskiego), dolną i środkową część doliny Sąspowskiej o długości 5 km oraz przyległe fragmenty wierzchowiny jurajskiej. Jego powierzchnia, po zmianach dokonanych w 1997 r. wzrosła z 1890 ha do 2145,62 ha. Przez Ojcowski Park Narodowy biegnie kilka szlaków turystycznych o długości 23 km. Niektóre z nich biegną wspólnie, dając łączną długość 35 km. Najdłuższy, czerwony, będący fragmentem Szlaku Orlich Gniazd, wiedzie dnem Doliny Prądnika. Niebieski szlak Warowni Jurajskich przebiega z Rudawy Doliną Będkowską, fragmentem wierzchowiny jurajskiej, następnie skrajem Ojcowskiego Parku Narodowego od strony zach. Parku, dalej końcowym odcinkiem wsi Czajowice, wąwozem Ciasne Skałki i od Krakowskiej Bramy Doliną Prądnika przez Ojców do Grodziska i Skały. Szlak Dolinek Jurajskich (znaki żółte) biegnący z Krzeszowic przez większość sąsiednich dolin wchodzi na teren OPN od strony Murowni (zach.), we wsi Prądnik Korzkiewski. Na dnie Doliny Prądnika łączy się z czerwonym Szlakiem Orlich Gniazd i biegną razem w górę Doliny przez Ojców; tu żółty szlak Dolinek Jurajskich odchodzi w lewo i Doliną Sąspowską przez miejscowość Sąspów, a następnie Kalinów dociera do Pieskowej Skały. W Dolinie Sąspowskiej odchodzi przez Złotą Górę do Jaskini Ciemnej i na wzgórze Okopy szlak zielony wyznakowany w 1992 r. Na Złotej Górze, obok restauracji "Zajazd" bierze początek czarny szlak (lokalny) do Jaskini Łokietka. W Prądniku Korzkiewskim, w odległości ok. 1 km na pd. od granic Parku, Dolinę Prądnika przecina niebieski szlak Zabierzów - Korzkiew - Bibice.

www.opn.most.org.pl

www.ojcow.pl

 

Muzeum Hebla w Przybysławicach - Stowarzyszenie Barwy Ziemi

Początkowo kolekcja, która znajdowała się w Muzeum Hebla pochodziła z rodzinnych i sąsiedzkich zbiorów gromadzonych w okolicy od lat. W kolejnych latach fascynaci idei przekazywali narzędzia, które posiadali w swoich prywatnych zbiorach. Muzeum prowadzi różnego rodzaju warsztaty dla dzieci, młodzieży, a także dorosłych.

hgps://barwyziemi.org/

 

Ojców

Miejscowość uzdrowiskowa z XIX wieku położona na dnie malowniczej Doliny Prądnika w sercu Ojcowskiego Parku Narodowego. W obrębie miejscowości znajdują się m.in Ruiny Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie z II poł. XIV wieku, Muzeum Przyrodnicze im. Władysława Szafera, budynki uzdrowiskowe Hotel po Łokietkiem i Hotel pod Kazimierzem. Idealna baza wypadkowa do okolicznych atrakcji: Groty Łokietka, Jaskini Ciemnej, Bramy Krakowskiej, Igły Deotymy i wielu innych.

www.ojcow.pl

www.zamkipolskie.com

www.ojcow.pgk.pl

 

Maczuga Herkulesa

Jest najbardziej osobliwą skałą na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, powstałą w wyniku krasowej działalności wód i nierównomiernej odporności na wietrzenie wapienia skalistego. Maczuga wyróżnia się w krajobrazie swą oryginalną, izolowaną formą i stanowi bodaj najpiękniejszy akcent krajobrazowy w całej Dolinie Prądnika. Maczuga stoi na niewielkim spłaszczeniu, odpowiadającym poziomowi najniższej terasy skalnej, której wysokość w Pieskowej Skale wynosi ok. 8-12 m. Spłaszczenie to nazywa się Fortepian. Szczyt Maczugi znajduje się nieco poniżej poziomu wierzchowiny jurajskiej, a jej wysokość wynosi ok. 25 m. Była ona trzykrotnie zdobyta w latach 1933, 1935, 1936. Pierwsze wejście na jej szczyt, którego w lipcu 1933 r. dokonał Leon Witek z Katowic, zostało upamiętnione przez zdobywcę postawieniem metalowego krzyża o wysokości 2 m.

 

Grota Łokietka

Leżąca ok. 125 m nad dnem Doliny Sąspowskiej, jest największą spośród wszystkich znanych na terenie Parku jaskiń. Jej długość wynosi 320 m, a deniwelacja - 7 m. Składa się z kilku korytarzy i dwóch dużych sal: Rycerskiej i Sypialni oraz dwóch mniejszych, z których jedna znajduje się zaraz na początku Korytarza Głównego (na lewo po zejściu betonowymi schodami), a druga, zwana Kuchnią leży pomiędzy salą Rycerską a Sypialnią. Położenie na znacznej wysokości nad dnem Doliny Prądnika jest dowodem, że jaskinia była wyżłobiona przez wody podziemne znacznie wcześniej niż jaskinie położone niżej, a więc wówczas, gdy dno doliny (Prądnika i Sąspowskiej) znajdowało się na poziomie dzisiejszego wejścia do jaskini. Przed wejściem znajduje się kasa biletowa, tam również czekają na zwiedzających przewodnicy. Jaskinia jest czynna w okresie V-X w godz. 9-18 (jesienią krócej); zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem. W 1987 r. jaskinia została oświetlona elektrycznie, wcześniej zwiedzano ją ze świecami.

www.podziemia.pl

 

Jaskinia Ciemna

Jest jaskinią uważaną za największą na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej pod względem wielkości komory, a zarazem należy do najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. Pierwsze ślady człowieka w Jaskini Ciemnej pochodzą sprzed ok. 125 tys. lat. U wejścia do wewnątrz założył on swoje siedlisko. Miejsce to obecnie nazywane jest Oborzyskiem. Łącznie z nim Jaskinia ma 230 m długości. Jaskinia Ciemna składa się właściwie z jednej olbrzymiej komory, 80 m długości, 20 m szerokości i 10 m wysokości, która u końca zwęża się i przechodzi w tzw. Tunel. Zamieszkują ją nietoperze, ćmy, białe wije. Temperatura powietrza wynosi 7-8°C. Środkową część komory zdobią wielkie kopulaste stalagmity, których wysokość sięga do 1 m. Strop jest pokryty licznymi stalaktytami rurkowymi. W 1924 r. jaskinia została wpisana do rejestru zabytków.

www.ciemna.ojcow.pl

www.jura.pl

 

Jaskinia Nietoperzowa

Jaskinia Nietoperzowa znajduje się w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Zwana była także Jerzmanowicką, Księżą lub Białą. Nazwa jaskini pochodzi od znalezionych szczątków kopalnych i współcześnie żyjących nietoperzy. Jaskinia usytuowana jest w grupie skał górnej części Doliny Będkowskiej. Położona 447 m n.p.m. ma 306 m długości. Jest jedną z największych jaskiń Jury Krakowskiej.

www.nietoperzowa.ojcow.pl

 

Zamek w Pieskowej Skale

Zamek ten, podobnie jak Kazimierzowski w Ojcowie, był ważnym ogniwem w łańcuchu fortyfikacyjnym broniącym drogi handlowej z Krakowa na Śląsk. Dziś należy do czołówki nielicznej grupy zabytków polskiego Odrodzenia i jest dużą atrakcją turystyczną na Szlaku Orlich Gniazd. Zamek ten to najlepiej zachowana rezydencją obronna na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej i jedyna funkcjonująca jako muzeum. Na skutek burzliwych dziejów zamku nie zachowały się tu historyczne wnętrza, a zbiory artystyczne właścicieli uległy rozproszeniu. Wszystkie prezentowane w muzeum zamkowym eksponaty są własnością Zamku Królewskiego na Wawelu. Nowa aranżacja plastyczna sal muzealnych (wystawę otwarto w 2000 r.) jest dziełem Małgorzaty i Macieja Radnickich. Zamek w Pieskowej Skale otwarty jest dla zwiedzających przez cały rok.

www.pieskowaskala.pl

www.ojcow.pgk.pl

 

Korzkiewski Park Kulturowy

Korzkiewski Park Kulturowy jest doskonałym uzupełnieniem i rozwinięciem oferty turystycznej i kulturalnej Ojcowskiego Parku Narodowego. Może być miejscem odpoczynku dla mieszkańców pobliskiego Krakowa czy turystów z całej Polski, a nawet świata. Obszar Korzkiewskiego Parku Kulturowego nie ogranicza się tylko do wzgórza zamkowego i parku w Korzkwi, ale obejmuje całą wieś i okolicę. Korzkiewski zamek - warownia rycerska z XIV w. powraca powoli do swojej świetności. W znacznym stopniu już odbudowany mieścić będzie mini muzeum - rekonstrukcję dworskiej kuchni, restaurację, hotel oraz sale wielofunkcyjne. Leżący u stóp zamku XIX w. zespół parkowy z dobrze zachowanymi stanowiskami starodrzewia coraz pełniej służy okolicznym mieszkańcom jak i gościom, którzy licznie tu przyjeżdżają. Jeszcze przed II wojną światową w korzkiewskim parku stał dwór. Dziś zostały po nim zaledwie zarysy fundamentów. Obecny właściciel zamierza zrekonstruować ten budynek. W planach jest także odbudowa rozebranych budynków browaru i austerii oraz uratowanie starych, nielicznych już, chałup i stworzenie miniskansenu na tyłach parku - obok pozostałości po kamieniołomie. Tam też będzie zbudowana letnia scena wykorzystywana do różnorodnych spotkań artystycznych.

www.zamek.com.pl

 

Stadnina koni “Botoja“

Stadnina koni „Botoja” usytuowana jest w Korzkwi, zaledwie 12 kilometrów od centrum Krakowa. Malownicza dolina Prądnika stanowi otulinę przepięknego Ojcowskiego Parku Narodowego. Okolice te są znane z unikalnej fauny i flory oraz czystego powietrza i wody.

www.botoja.pl

 

Dolina Bolechowicka

Dolina Bolechowicka położona jest kilkaset metrów na północ od wsi Bolechowice. Wśród dolinek podkrakowskich jest jedną z mniejszych. Długość jej wynosi około 1500 m, z czego na dolną część, czyli właściwą dolinę, przypada nie więcej niż 700 m. Górna część to bardzo wąski, bezskalny, zarośnięty jar rzadko odwiedzany przez turystów. Dolna część doliny to typowy dla okolicy wąwóz o wysokich i stromych stokach, przebiegający na linii północ-południe.Dnem wąwozu płynie strumień, który w pobliżu Zabierzowa łączy się z potokiem wypływającym z Doliny Kobylańskiej, po czym wpada do Rudawy. Jego źródło stanowi pomnik przyrody.

 

Dolina Szklarki

"Dolina Szklarki" jest rezerwatem leśnym, utworzonym w 1989 roku dla ochrony starodrzewia buczyny karpackiej i grądu oraz roślinności kserotermicznej i licznych form skalnych. W dolince warto zobaczyć źródło "Pióro", będące wywierzyskiem krasowym o wydajności ok. 60 l/s. Wypływ istnieje na kontakcie zbocza i dna doliny, strefą o długości ok. 25 m. Widoczne są wypływy bezpośrednio ze szczelin w wapieniu jurajskim. W rezerwacie przebiega okrężny szlak turystyczny.